Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2015

13:02
1891 413a 500
Reposted fromrisky risky viasweaterWeatherr sweaterWeatherr
12:58
- Czujesz do niej coś jeszcze?
- Mógłbym dla niej oszaleć gdyby dała mi możliwość.
— perwersje
Reposted fromthesmajl thesmajl viairmelin irmelin
12:21
Można być z kimś 4 lata i nie czuć tego co do osoby z którą łączyła nas przelotna znajomość. Ten kto myśli, że czas jest wyznacznikiem miłości, wcale jej nie rozumie.
— dramaty XXI

March 21 2015

08:56
7735 25d7 500
Reposted frominsatiability insatiability
08:56
Kiedy nie jesteśmy przywiązani, nie mamy wobec innych nierealistycznych oczekiwań ani nie czepiamy się ich z lęku, że gdy ich zabraknie, będziemy cierpieć. Brak przywiązania to podejście spokojne, realistyczne, otwarte i pełne akceptacji.
— "Buddyzm dla początkujących"
Reposted fromemptywardrobe emptywardrobe viacytaty cytaty

December 30 2014

12:38
Potrzebuję Cię zobaczyć.
— może wtedy choć na chwilkę uśmiechnę się ze szczęścia.
08:11
 

December 13 2014

12:00
11:56
2012 8f32 500
Reposted fromarmadillo armadillo viatulipanowa tulipanowa
11:55
5183 b7fa
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
11:55
Jedynym marzeniem, które posiadam, jest właśnie to, aby znaleźć się jak najszybciej z Tobą. 
— list Marka Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 1959
Reposted fromnfading nfading viauhuhu uhuhu

November 28 2014

05:46
7320 3ab4
05:45

November 27 2014

19:58
19:45

November 24 2014

16:31
9763 249c
16:31
0496 4951
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
16:30
8610 1fb6
Reposted fromJessicaa Jessicaa viaflyingheart flyingheart

November 23 2014

17:30
Reposted fromtereseek tereseek viaucieknijmi ucieknijmi
12:43
1390 252c
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl